گزارشی از شروع به کار اولین ماشین با فناوری UV LED در ایران (بخش پایانی)

اخبار|

و اینک بخش سوم و پایانی این گزارش را با هم دنبال میکنیم شما در این مورد تحقیقات زیادی کرده اید می شود تفاوت دستگاه UV را با UV LED برایمان شرح دهید؟ مطمئنا از لحاظ کیفیتی تفاوت های محسوسی وجود دارد اما به طور خاص می شود گفت که وقتی شما از مرکب های [...]