انتخاب اصلح

اخبار|

گفتگو با برادران غفرانی مدیران مجموعه بهینه پوشش وقتی سوار بنز شوی دیگر به سواری ماشین پایین‌تری رضایت نمی‌دهی، اگر انتخاب دیگری جلوی روی‌ات قرار بگیرد تو از پیش تصمیمت را می‌دانی؛ این حرف درستی است. هنگامی‌که از چیزی جواب گرفته‌ای چرا باید ریسک یک انتخاب نامعلوم را به جان بخری؟! [...]