ماشین جعبه چسبانی امگا

OMEGA ALLPRO

ماشینی انعطاف پذیر با قابلیت انجام جعبه های  لب چسب، دوبل، لاک باتم، ۴ و ۶ نقطه.

دارای سیستم الکترونیک سرو موتور جهت تولید انبوه.

دارای سیستم چسب سردوگرم جهت سهولت برای انواع پوشش ها.