شرکت ژاپنی ساکورایی Sakurai Graphic System Corporation در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد و از آن پس در حال تولید تجهیزات چاپی در زمینه های چاپ سیلک اسکرین و افست و همچنین ارائه خدماتی پیچیده و حرفه ای به مشتریانی است که ارتباط بسیار نزدیکی با صنعت چاپ در کشور ژاپن و سراسر جهان دارند. کلیه فعالیت های این شرکت تحت یک فلسفه کاری مبتنی بر مشتری مداری، دقت، صداقت و ارتباط با مشتریانی است که بعضأ چندین نسل از ایشان با شرکت ساکورایی در ارتباط بوده اند.

همزمان با تحولات سریع صنعت اطلاعات و جوامع اطلاعات محور در سراسر جهان و بهره مندی این جوامع از فنآوری اطلاعات، صنعت چاپ نیز بعنوان یکی از ارکان صنعت هر کشور، با انقلابی ساختاری در پاسخگوئی سریع به مشتریان، تکرار پذیری و پیش بینی پذیری و همچنین الزامات بسیار متنوعی در بازار کار روبه رو بوده است. شرکت ساکورایی نیز همگام با این تحولات، تلاش روزافزونی را در جهت رشد و توسعه تجهیزات چاپی و بهره گیری از فنآوری پیشرفته بعمل آورده تا بتواند نام خود را بعنوان یک شرکت ارائه کننده راهکارهای یکپارچه و برآوردن نیازهای بازار، همچنان مطرح نگاه دارد.

شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان، بعنوان نماینده انحصاری شرکت ساکورایی در ایران، این افتخار را داشته است که با موفقیت، ماشین آلات چاپ افست و سیلک اسکرین این کمپانی مطرح را در بازار ایران نمایندگی نماید.

 

* تمامی اطلاعات ثبت شده در جداول ماشین آلات بسته به مشخصه های ورق چاپی و شرایط چاپ همچنین بسته به لوازم و تجهیزات مختلف نصب شده روی ماشین ها میتواند تغییر کند.